พิธีเปิดศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท

เปิดศูนย์ฯ_๑๘๐๙๑๒_0283 เปิดศูนย์ฯ_๑๘๐๙๑๒_0179 เปิดศูนย์ฯ_๑๘๐๙๑๒_0163 เปิดศูนย์ฯ_๑๘๐๙๑๒_0340 เปิดศูนย์ฯ_๑๘๐๙๑๒_0346 IMG_2672 IMG_2676 295622 เปิดศูนย์ฯ_๑๘๐๙๑๒_0042 S__9797672 S__9797695
ันที่ 12 กันยายน 2561 นายเอกศักดิ์  คงตระกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท โดยมี นายสมควร ทองฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาทกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวฯ
และได้รับเกียรติจากนางสาวลออ วิลัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ,
ชมรมข้าราชการบำนาเหน็จ-บำนาญทุกอำเภอ ,หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาอำเภอ ฯลฯ มาร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ
ภายในงานมีกิจกรรมบรรเลงดนตรีไทย และรำแคนจากชมรมบำนาญหนองมะโมงให้ผู้มาร่วมงานได้รับชมตลอดงาน