มอบเงินค่าจัดการศพให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม

S__29089794

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายสมควร  ทองฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน  สกสค. จังหวัดชัยนาท
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท  และพวงหรีดให้แก่ นายยุทธนา เกียรตินพคุณ
ซึ่งเกี่ยวข้องบุตรของ นายชำนาญ เกียรตินพคุณ  ข้าราชการบำนาญ สังกัด สพป.ชัยนาท
ซึ่งเสียชีวิตด้วยสาเหตุปอดอักเสบติดเชื้อ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท