มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ให้แก่ทายาทผู้ถึงแก่กรรม

105

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสมควร ทองฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
มอบพวงหรีด พร้อมเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ให้นายรัตนพันธุ์  ปานยิ้ม บุตรของ นายชลอ ปานยิ้ม สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท