มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.ให้แก่ นายทัศนะ ชัยวัฒนารักษ์ บุตรของ นายเทอม ชัยวัฒนารักษ์ สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม

S__36061278

นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท  มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ นายทัศนะ ชัยวัฒนารักษ์ ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของ นายเทอม ชัยวัฒนารักษ์ สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม ณ อาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท