มอบเงินค่าจัดการศพ และพวงหรีดให้แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม

S__10944514.jpg1333

มื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาทมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท พร้อมพวงหรีด
ให้แก่ นายบารมี คงฤทธิ์ บุตรของ นายถวัลย์ คงฤทธิ์ สมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม
เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท