มอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560

S__2629670 S__2629668 S__2629636 247365 247364 247362 S__2629637 247377 S__2629643 247242 S__2629673

งานนำเสนอ1