มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2560

S__2629655
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมควร ทองฤทธิ์