มอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมงานวันครู และกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562

S__13828126

วันที่ 2 มกราคม 2562 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ได้มอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมงานวันครู และกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562
ให้แก่นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ณ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท