ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท (คนใหม่)


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ ท่านสมควร ทองฤทธิ์

ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาทคนใหม่

S__30908482 S__30908484 S__30908487 S__30908477 S__30908489 S__30916612 S__30908476
149528
S__30908492