ร่วมกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

S__8609863 S__8609868

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  
ณ บริเวณเขาขยาย อ.เมือง จ.ชัยนาท