ร่วมงานเกษียณปี 2559

 

วันที่ 22 กันยายน 2559 นางภิรมย์ศรี  ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
สกสค. จังหวัดชัยนาท  พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่  สกสค.ชัยนาท
เดินทางไปร่วมแสดงมุทิตาจิตในงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559
สังกัด สพป.ชัยนาท ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซต์ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท


128070
S__24453128 S__24453122