ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการภาคกลาง และภาคเหนือ จำนวน 10 จังหวัด

290084 S__5800278

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14 กันยายน 2560  นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการจังหวัด ภาคกลาง
และภาคเหนือ จำนวน 10 จังหวัด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดสวัสดิการ
ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก