ร่วมพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2560 กับ สพป.ชัยนาท

นายสมควร  ทองฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดชัยนาท
ร่วมพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่ 2560
กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
พร้อมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แก่ท่านวิระ  แข็งกสิการ  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

S__32727067 S__32727071
S__32727070