ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปร่วมกิจกรรมรดนำ้ดำหัวขอพรผู้ใหญ่
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกันนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี
ไปตรวจค้นหาโรคต้อกระจก ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบำเหน็จ-บำนาญสรรคบุรี
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม MK อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ab7bd65e-362b-473b-8b88-095b69962b00 ad497048-8c2e-4725-a3b5-dbcfbd162d0f S__22200490 S__22200491 90047d5a-7165-4a78-805e-615e84542b0e fd31dca1-b7dd-490a-957b-6ef07282411b