ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 นายสมควร ทอง234656 234657 234655 234659 234660