ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมงานศพของ สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม

S__17694902 S__17694904 S__17694903

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมของ นายประยุทธิ์ ชัยสิทธิ์ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม
ณ วัดพานิชวนาราม (วัดป่า) ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท