วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

 

173012นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดชัยนาท
นำพวงหรีดวางเคารพศพ นายอำนาท วันทอง ผอ.โรงเรียนวัดหนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ วัดหนองจิก อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท