วางพวงหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม

S__25387015

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นางภิรมย์ศรี ไชยนันทน์ นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ ปฏิบัตการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปวางพวงหรีดเคารพศพ นางทองม้วน เริงทัย
สมาชิก ช.พ.ค.ผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา ณ  วัดพระยาตาก อ.เมือง จ.ชัยนาท