วางพวงหรีดเคารพศพ และฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ สมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ไปวางพวงหรีดเคารพศพ
นางสมจิตร มาอ่อน สมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท
ในวันเดียวกันได้ไปวางพวงหรีดเคารพศพ และฟังสวดพระอภิธรรมงานศพ นางวิเชียร อ่อนสอาด
สมาชิก ช.พ.ส.ผู้ถึงแก่กรรม
ณ วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

1358900 ภาพงานศพ นางสมจิตร  มาอ่อน

1359970 1359968 1375205
ภาพงานศพ นางวิเชียร อ่อนสอาด