สกสค.ลงนาม (MOU) กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท

K5j2LaGD8N_1498792946 S__11272388 QT1rxZQFx7_1498792945 196238 k2GCOBoDRb_1498792946

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดย นายพิษณุ  ตุลสุข  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท
เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กลุ่มหนี้วิกฤติ
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.