สรุป ข่าว สกสค.จังหวัดชัยนาท ประจำเดือนกันยายน 2560