เชิญชวนครูผู้ช่วย สมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายสมควร ทองฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท
ร่วมงานอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ จำนวน 87 คน เพื่อแนะนำชักชวนสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

IMG_8347 IMG_8277 IMG_8348 IMG_8337