แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนธันวาคม 2560

แจ้งการหักเงินรายศพประจำเดือน-1