แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2561

แจ้งการหักเงินรายศพประจำเดือน-1