แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพฯ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนมกราคม 2560

แจ้งการหักเงินรายศพประจำเดือน-1