แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. ที่หักเงินสงเคราะห์รายศพฯ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2559

แจ้งการหักเงินรายศพประจำเดือน ส