แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ไม่มีต้นสังกัดหักเงินเดือน ได้แจ้งความประสงค์หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนมกราคม 2562

แจ้งการหักเงินรายศพประจำเดือน-1