แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ที่ไม่มีต้นสังกัดหักเงินเดือน และแจ้งความประสงค์หักเงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนมีนาคม 2562

ภาพนิ่ง 1