แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.(ไม่มีต้นสังกัดหักเงินเดือน) และหักเงินสงเคราะห์รายศพฯ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนตุลาคม 2564

ภาพนิ่ง2