แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.(ไม่มีต้นสังกัด) และหักเงินสงเคราะห์รายศพฯ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ประจำเดือนธันวาคม 2562

ภาพนิ่ง2